Een handjevol mensen beheerst nú nog de hele wereld.

Tijd voor verandering:

Zelf in de energiebehoefte voorzien

Zelf het geld creëren met een Nieuw Wereldwijd Financieel  Instituut. Alle burgers zijn automatisch aandeelhouder.

Instellingen van algemeen belang zoals, zorg, woonruimte-voorziening, media, energie, water, olie, etc. weer in publiek beheer.


 1. *Een Goed en betaalbaar zorgsysteem  

   net als in IJsland waar dit gratis is.

 1. *Weg met ongewenste Privatiseringen

 2. *Goede verdeling van werk:

 3. *Werk wordt dagbesteding.

 4. *Basis-Recht voor iedereen € 1550.- p.m.

 5. *Salarissen hier op aanpassen.

 6. *Werkgevers niet op laten draaien voor de kosten van zieke werknemers

 7. *Werk voor ouderen desnoods subsidiëren.

Oprichting partij die dit als doel heeft

Met een Financieel Instituut, in handen van burgers wereldwijd lukt het!

Wie de voedselketen beheerst, beheerst de mensheid.

Wie de energievoorziening beheerst, kan een heel continent beheersen.

Wie het geld beheerst, beheerst de hele wereld.


Henry Kissinger 1973                      minister van Buitenlandse Zaken VS:

Wie de media beheerst, beheerst de publiek opinie


EEN NIEUWE WERELD 2015

Gecentraliseerde Macht in handen van particuliere bankiers leidt tot onderdrukking, armoede, onrust en oorlog etc.

De Zwijgende meerderheid zal zelf de wil moeten tonen, om deze macht te doorbreken.

Met KRACHTENBUNDELING  van burgers uit vele landen, is dat te bereiken.

 1. 1.Vertrouwen in een onbetrouwbare overheid en de politiek is weg, burgers worden voorgelogen, bv. over dat er meer banen komen, terwijl de ene na de andere ontslagronde zich voordoet. Ook de EU beloofd met  handelsakkoorden TIPP, TISA e.d. meer banen, doch deze kosten alleen maar banen. Als de TTIP ingevoerd wordt  scheelt dat Multinationals € 18 miljard per jaar. Omgerekend een banenverlies voor  540.000 mensen. De Bankiers aan de top, die voor het grootste gedeelte de Multinationals in handen hebben, worden er beter van.

 2. 2.Banenverlies door:

 3. a.Automatisering, o.a.zelfs vrachtschepen kunnen straks vanaf de wal worden bestuurd

 4. b.3D printing, hier kunnen zelfs huizen mee worden gebouwd

 5. c.Mindere bestedingen, door overproductie en mindere inkomsten

 6. d.Internetwinkels ten koste van winkelcentra

 7. e.Opkomst Multinationals, waardoor lokale bedrijven verdwijnen

 8. f.Multinationals zetten in op Duurzaamheid, omdat mensen te duur zijn.

 9. g.Multinationals ontwijken op grote schaal belasting, waardoor het geld niet meer in de economie terugkomt. Vb. Apple € 200Miljard

      Er zijn 43.000 Multinationals, meestal in

      handen van private bankiers, zie punt 8.

 1. h.Robots op allerlei gebied.

 2. i.Aanslagen, zoals in Parijs. Het aantal aanslagen zal alleen maar toenemen.


 1. 3. Toenemende Armoede, Sinds de crisis in

      2008, hebben de rijksten (vanaf € 1 Miljard)

      hun vermogen wederom zien toenemen. Dit 

      maal met 50%. Burgers betalen deze

      rekening door steeds meer in te leveren.


 1. 4.Democratie verdwijnt langzaam maar zeker, mede door de EU. Nu mag men nog alles zeggen, er wordt toch niet geluisterd. In Spanje krijg je nu een bekeuring bij Verspreiden van foto’s van de politie in actie: 30.000 euro. Pure onderdrukking. Stakingsrecht aan banden in Engeland en Nederland

 2. 5.Privatiseringen hebben slecht uitgewerkt voor de consument, bv. de zorg, daarnaast  hebben we vergelijkingssites nodig om vergelijkingssites te vergelijken.

 1. 6.Bankwereld verrot tot op het bot en te  verweven met de politiek, hetgeen het volgende in de hele EU in de hand werkt:

 2. a.corruptie

 3. b.belangenverstrengeling

 4. c.vriendjespolitiek

 5. d.politieke blunders en missers

 6. e.geldverspillingen overheid

 7. f.ongewenste privatiseringen

 8. g.bevoordelen van Multinationals

 9. h.afbraak democratie

 10. i.meer belasting voor de burgers

 11. j.onrust en onvrede


 1. 7.Politieke systeem is ten dode opgeschreven door onderlinge verdeeldheid en corruptie

 2. 8.De wereldmacht is in handen van een klein groepje particuliere bankiers die de gehele banksector beheerst en 1000den Multinationals w.o. de Wapenindustrie, voedselketen, Pharmacie, tabak, geneesmiddelen, transport, energie, media, etc.. Er zijn ca. 43.000 multinationals. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij al deze bedrijven steeds 170 dezelfde namen opduiken.

 3. 9.De Europese Unie is de spreekbuis van dit groepje particuliere bankiers.             EU-Parlementariërs worden jaarlijks 20.000 keer “ bewerkt “ door lobbyisten. (ook dit werkt Corruptie in de hand)

    Waar de EU de vorige Griekse Regeringen,(corrupte vriendjes van corrupte EURO-leiders) jarenlang ongemoeid liet, eist het van de nieuwe Regering dat het in 5 maanden alles op orde heeft.  Lees hier over Alexis Tsipras

10.De Media is voor een groot gedeelte in handen van Multinationals. Wat wij te horen krijgen is niet alles. De media wordt mede gebruikt voor eigen propaganda.

Waarom werken aan een Nieuwe Wereld?

Op de volgende pagina’s kunt u een klein gedeelte van de ellende zien, dat het systeem zoals het nu is, heeft veroorzaakt, vergezeld van interessante links!

De oorzaak van èlke crisis is geld.

Geld wordt gecontroleerd door het Bankenkartel dat in particuliere handen is. Dit Bankenkartel regeert de wereld!

Hier krijgt u een tipje van de sluier, hoe ons geld wordt afgepakt.