Bezuinigingen onnodig

 


Door samen te werken kunnen wij er wat aan doen. mail.


Kijk hier hoe de banken geld “maken”.

In dienst van de burgers zijn regeringsleiders en Europarlementariërs om onze belangen te dienen, maar zij smijten letterlijk met ons belastinggeld, leven er zelf in weelde van, terwijl in eigen land alles kapot-bezuinigd wordt.

20 jaar heeft de Europese Unie de tijd gehad om de Multinationals, geldverspilling en Corruptie aan te pakken. Dit kost honderden Miljarden per jaar. Via Dijsselbloem wordt jaarlijks € 9.000 Miljard weggesluisd, ook via in Griekenland opererende Multinationals. Zie verder op deze site.

Multinationals betalen amper belasting, door allerlei slimme trucs uit te halen, burgers en bedrijven mogen steeds meer betalen.

Door deze zaken eerst aan te pakken, komt er geld vrij voor burgers, dus zijn Bezuinigingen volstrekt onnodig !

De Media is voor een groot gedeelte in handen van Multinationals.

We worden misleid door hetgeen we niet horen. Waar de EU de vorige Griekse Regeringen,(corrupte vriendjes van corrupte EURO-leiders) jarenlang ongemoeid liet, eist het van de nieuwe Regering dat het in 5 maanden alles op orde heeft.  Lees hier het antwoord van Alexis Tsipras

Belangrijke Links:

De Geldscheppers van de BIS-BANK

Wie regeert er nu echt de wereld?

Voorwoord over The Great Deception van Prof.Dr. Mujahid Kamran, University of Pakistan

De Ware leiders van de planeet Aarde you tube

Video in 4 min hoe de wereld wordt overgenomen is inmiddels weggehaald

Geheimen Rothschild Fortuin + $ 500 Triljoen

Rothschild Zionisme you tube

Meer links:

Pensioenroof van € 30 Miljard door

de staat

Hoe zit het nu echt ?

Lang Leve Europa

Echt Nieuws: De Wereld Morgen

Joris Luyendijk

Prof. Ewoud Engelen

Ad Broere

De wereld geregeerd door geld

www.meerdemocratie.nl

De Lange Mars

€4500 Miljard om banken te

redden, betaald door u, de 

leugen van Dijsselbloem

De ESM als Dictator

Bankgeheim onthuld, 4000%

Rente      

ABN AMRO stelt beursgang uit

De EU is gedoemd te mislukken

Europees Parlement is

Instituut van Diefstal

TROS RADAR

Beerput EU open:filmpje

Rijkste Griekse reders en   

Barosso

The Final Whakeup Call

Burgerinitiatief Ons Geld

Staaltje Eurodictatuur

De EU-Misleiders

Schäuble's banden met de

wapenindustrie

Is voedsel straks nog veilig?

Forum voor Democratie

Socialisme nu

Wat het journaal niet uitzond:

Lees het boek Ander Nieuws:

Wat het Journaal niet uitzond.

Leefde Hitler in Argentinië verder?

Binnenkort: Ruttes leugen over meer banen en weer een toneelstukje over valse verontwaardiging met Dijsselbloem. Grote mond over de Grieken terwijl hij in eigen land voor de rechter wordt gesleept, omdat hij afspraken niet nakomt.

Een volks-misleider pur sang

Lees vast hier...

en een slappe 2de kamer die alles laat

gebeuren.

Nieuw Regeringssysteem  

biedt véél perspectief!!!

 
Blog Summary Widget

De EU- Democratie of DICTATOR?


Alles moet wijken voor de Multinationals. Wetten  worden veranderd ten nadele van burgers,  vrijheden gaan op de schop en er wordt steeds meer geld van de burgers geëist via o.a. zorgverzekeringen, lonen, pensioenen en geld van spaarders.

Dit z.g. om het banksysteem in stand te houden, maar in wezen is het gewoon afpersing en onderdrukking.

Geheime onderhandelingen worden gevoerd over handel (o.a. TIPP enTisa ) waarvan je vrijwel NIETS over in de Media hoort of leest.

De EU is gestart, terwijl zij haar eigen zaken bij lange na niet op orde had. Wist tevoren dat landen als Griekenland en Italië nog lang niet klaar waren voor de Euro, desondanks tegen beter weten in binnengehaald. Heeft in de 20 jaar van haar bestaan niets gedaan tegen corruptie en omkoping. Heeft niets gedaan om de belastingontwijking door Multinationals te voorkomen.  Erger nog...Juncker heeft hier zelf aan meegewerkt in zijn vorige functie in Luxemburg. 28.000 stukken zijn hiervan het bewijs.

Nu promoot hij dit zelfs, ondanks dat hij zegt er wat aan te doen.

De EU Is een adder in haar handelen en spreekt met een dubbele tong.

Ook Nederland helpt Multinationals die in Griekenland opereren met belastingontwijking, waar de Griekse burgers de rekening voor betalen.


Rutte en Dijsselbloem zijn er verantwoordelijk voor, dat een bedrag van € 9000 Miljard aan belastingontwijking via postbusfirma’s aan de Amsterdamse Zuidas wordt weggesluisd.


Bezuinigen: moesten we bezuinigen omdat wij boven onze stand geleefd hebben òf omdat bankiers, investeerders, beursen, aandeelhouders, etc. zoveel geld moeten verdienen aan de werkende man/vrouw èn/òf omdat er geld moest komen om het Pyramidespel in stand te houden?*


We weten nu met wat voor soort mensen we te maken hebben.


Is De EU een verrot incompetent, dictatoriaal zichzelf verrijkend orgaan, dat corruptie in de hand werkt en zo de Europese bevolking financieel onder “controle” houdt ?


Of is De EU een Democratisch Systeem dat het allerbeste met alle EU-burgers voor heeft?


Corruptie en Belastingontwijking in de EU hebben in de afgelopen 20 jaar  ruim

€ 4000 Miljard gekost.

De schuld van Griekenland is hierbij vergeleken een schijntje. Betaald door de Europese burgers


Als burgers zouden weten hoe de banken geld “TOVEREN” (zie bankgeheim onthuld) is het helemaal één grote POPPENKAST. Een misselijk makende schertsvertoning, hoe de EU met Griekenland en ons geld omgaat.


Een MEERDERHEID in Nederland stemde in een referendum

TEGEN Europa.

Desondanks hebben de regeringsleiders deze stem totaal genegeerd.

Hoe kunnen wij ze nog vertrouwen?

Doel van deze website: Een platform bieden voor mensen die het vertrouwen in de overheid en politiek kwijt zijn. Voor hen die niet meer stemmen, niet meer weten waarop ze moeten stemmen of die op een tegen-partij stemmen. Mensen die méér democratie en een “eigen” bank willen. Het oude ziekenfonds terug, dus weg met de privatiseringen en uitverkoop door de overheid. Sociale woningbouw. Ook weg met de onnodige bezuinigingen zoals in de zorg, weg met nog méér geldbuffers naar zorgverzekeraars en pensioenfondsen, waardoor premies omhoog gaan en de pensioenen gekort worden en weg met vriendjes-politiek.

Weg met het voorliegen over banen die er niet komen en weg met een blunderende overheid.


De oplossing ligt dus niet bij een onbetrouwbare overheid maar bij onszelf.

Is er nog Democratie?


In Spanje is er al een strenge wet tegen vrijheden lees.....

in Engeland zijn wetten tegen staken aangescherpt. In Nederland worden werknemers al gedwongen zelfstandig te worden en mogen dus geen gebruik meer maken van het stakingsrecht, (Post NL). De onderdrukking komt langzaam maar zeker op gang.


Wat wij willen?


Weg met de:


 1. *Bezuinigingen

 2. *Privatiseringen

 3. *Uitholling zorg

 4. *Gegraai door overheid, EU parlementsleden,

   banken en verzekeraars

 1. *Rechteloosheid

 2. *Ondermijning democratie

 3. *Bevoordelen multinationals

 4. *Corruptie

 5. *Belangenverstrengeling

 6. *Vriendjespolitiek

 7. *‘t Inperken van macht van  

    politie,rechters en burgers

 1. *Miljardenverspillingen EU

 2. *Visieloze politici die niet regeren maar achter de EUbal aan hollen.

 3. *a-sociale woningbeleid


Wilt u er wat aan doen?

Mail: info@eennieuwewereld.eu


Wordt vrienden op Facebook.

Volg op Twitter

*De Wereld op zijn Kop


Bankbestuurders, die zich geld van u en mij toe-eigenen, nog voordat het verdiend is, zèlf géén enkel risico lopen, vervolgens een WAN-PRESTATIE leveren, waardoor wij met ons eigen geld de boel moeten redden, willen daarvoor nog dik betaald worden ook en alsof het niet genoeg is nog een extra BONUS.

De meeste Bankrovers werken in de bank. Dus naar het gevang ermee, net als in IJsland.

De bank zal weer in eigen hand moeten komen, waarbij de winsten voor burgers en bedrijfsleven zijn.


Laat uw stem horen!!!


* Geld van de bezuinigingen komen in potjes zoals ECM en andere banken die als buffer moeten dienen. Alleen al in de ECM zit al € 700 miljard. Deze zijn betaald door de belastingbetaler. Met dit geld wordt de burger vervolgens weer zoet gehouden. Een Pyramidespel met een Desastreus einde!